SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

10.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2007. donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
Općine Brod Moravice za 2007. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazanim potrebnim financijskim sredstvima za ostvarenje Programa za 2007. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

1.Komunalne naknade 349.000,00 kn

2.Doprinosi od šuma 70.000,00 kn

3.Dopunska sredstva 300.000,00 kn

4.Sredstva Proračuna Općine
Brod Moravice 282.300,00 kn


UKUPNO A) 1.001.300,00 kn


B)ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

1.Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 100.000,00 kn

2.Održavanje i rekonstrukcija objekata
i uređaja javne rasvjete120.000,00 kn

3.Čišćenje i uređenje javnih i zelenih
površina

- komunalni radnik 34.000,00 kn

- materijalni troškovi 10.000,00 kn

4.Održavanje groblja 70.000,00 kn

5.Deratizacija i dezinsekcija 23.300,00 kn

6.Zbrinjavanje otpada
sanacija divljih deponija 50.000,00 kn
zbrinjavanje staklene ambalaže 8.000,00 kn
zbrinjavanje otpada kontejnerima 86.000,00 kn

7.Ljetno održavanje cesta 380.000,00 kn

8.Zimsko održavanje cesta 120.000,00 kn


UKUPNO B) 1.001.300,00 kn


Sredstva za ostvarenje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Brod Moravice, njima raspolaže Općinsko poglavarstvo Općine Brod Moravice, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 363-01/07-01/14

Ur. broj: 2112-06-07-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51312&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr