SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

9.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/ 06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u području
društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Brod Moravice u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Općine Brod Moravice, a koji se ostvaruje putem organiziranja predškolskog odgoja.

Članak 2.

Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja i naobrazbe koja djeluje pri Osnovnoj školi »Brod Moravice« u Brod Moravicama provodi organizirani predškolski odgoj ostvarenjem 6-satnog programa za jednu mješovitu odgojnu skupinu.

Članak 3.

Programom javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2007. godinu, sredstva za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Brod Moravice u iznosu od 133.000,00 kn predviđena su za sljedeće namjene:

1. Plaća odgajateljice 79.934,00 kn

2. Doprinosi na plaće 13.749,00 kn

3. Naknada za božićnicu i regres 2.000,00 kn

4. Izdaci za energiju i lož ulje 17.700,00 kn

5. Ostali materijalni izdaci 15.896,00 kn

6.Nabava didaktičkog materijala
i igračaka u dječjem vrtiću2.000,00 kn

7. Uređenje dječjeg vrtića 1.500.00 kn

Članak 4.

Sredstva za prehranu djece, materijalnih i ostalih izdataka Ustrojbene jedinice osiguravaju se i učešćem roditelja u troškovima boravka djeteta u Ustrojbenoj jedinici, a sredstva se uplaćuju na žiroračun Osnovne škole Brod Moravice, sa naznakom »za Ustrojbenu jedinicu predškolskog odgoja i naobrazbe«.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspored sredstava nositelju Programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom poglavarstvu o ostvarenju programa.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 601-01/07-01/02

Ur. broj: 2112-06-07-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51312&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr