SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

7.

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03-pročišćeni tekst i 76/05)) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Op

ćinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19.veljače 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u školstvu Općine Brod Moravice
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu za 2007. godinu utvrđuje se sufinanciranje Programa od interesa za Općinu Brod Moravice.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Brod Moravice za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 38.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporedit će se Osnovnoj školi »Brod Moravice« iz Brod Moravica, Školska 3, za sljedeće programe:

1.Nagrade učenicima na kraju školske
godine 2.000.00 kn

2.Financiranje izborne nastave
informatike 6.000,00 kn

3.Obuka neplivača 4.500,00 kn

4.Darovi za Sv. Nikolu 5.000,00 kn

5.Nastavna pomagala 10.000,00 kn

6.Financiranje škole u prirodi 8.000,00 kn

7.Školski športski klub »Budućnost« 1.000,00 kn

8.Kulturne i kazališne manifestacije 1.500,00 kn

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspodjelu sredstava nositelju programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće Općinskom poglavarstvu Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Nositelj programa dužan je za sve poslove koji se smatraju drugim dohotkom obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 602-01/07-01/03

Ur. broj: 2112-06-07-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51312&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr