SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

5.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2007. godine godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Brod Moravice za 2007. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja, te opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavu opreme s iskazom financijskih sredstava za ostvarenje Programa za 2007. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

1. Komunalni doprinos 30.000,00 kn

2. Naknada za groblje 70.000,00 kn

3. Naknada od koncesija 13.000,00 kn

4.Sredstva Proračuna Općine
Brod Moravice 250.000,00 kn

5. Ostala i dopunska sredstva 667.000,00 kn


UKUPNO A) 1.030.000,00 kn


B)GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Kanalizacijska mreža I. faza 300.000,00 kn

2. Dom kulture Brod Moravice 100.000,00 kn

3.Proširenje mjesnog groblja
Brod Moravice 280.000,00 kn

4. Rekonstrukcija cjevovoda vodoopskrbe 150.000,00 kn

5. Zaštita čovjekove okoline i krajobraza 100.000,00 kn

6. Otkup zemljišta 100.000,00 kn


UKUPNO B) 1.030.000,00 kn


Sredstva za ostvarenje Programa ostvaruju se u Proračunu Općine Brod Moravice, a njima raspolaže Poglavarstvo Općine Brod Moravice.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 363-01/07-01/13

Ur. broj: 2112-06-07-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51312&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr