SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

3.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o fondovima u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 97/93) i članka 18. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 19. veljače 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Brod Moravice u kulturi
za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Brod Moravice za 2007. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Brod Moravice i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, kao i pomoć i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifetacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi.

Članak 2.

U Proračunu Općine Brod Moravice za 2007. godinu raspoređuju se sredstva u iznosu od 155.000,00 kuna.

1. KUD »Lipica« Brod Moravice

- voditelj Zbora i tamburaša 12.000,00 kn

- Crkveni pjevački zborovi (stari i mladi) 3.000,00 kn

- tamburaška sekcija 4.000,00 kn

- nastupi na manifestacijama i susretima 5.000,00 kn

- materijalni troškovi 2.000,00 kn

- održavanje instrumenata 2.000,00 kn

- osnivanje mješovitog pjevačkog zbora 4.000,00 kn

2. Udruga »Turanj« 10.000,00 kn

3. Hrvatska Čitoanica sela Kuti 10.000,00 kn

4. Radio Gorski kotar 15.000,00 kn

5. Tiskanje monografije 20.000,00 kn

6. Državni arhiv 1.000,00 kn

7. Pokroviteljstva i ostale donacije 15.000,00 kn

8.Zaštita spomenika kulture
- crkvena baština 40.000,00 kn

9.Županijski bibliobus 12.000,00 kn

Članak 3.

Općina Brod Moravice će i pored sredstava iz članka 2. ovog Programa sufinancirati i određena kulturna događanja tijekom 2007. godine na području Općine Brod Moravice putem pokroviteljstava.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel vrši raspored sredstava korisnicima Programa kvartalno, te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Općine Brod Moravice.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Klasa: 612-01/07-01/05

Ur. broj: 2112-06-07-01-01

Brod Moravice, 19. veljače 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Branimir Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51312&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr