SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
30

2.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH broj 36/04) i članka 42. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 23. veljače 2007. godine, donijelo je

DOPUNU
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2007. godinu

Članak 1.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 50/06), članak V. - Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti - dopunjuje se sljedećim mikrolokacijama:

»NEREZINE - uvala Ridimutak (između benzinske postaje »Tifon« i A/C »Lopari«)

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina (ambulantna prodaja)

NEREZINE - uvala Galboka

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina (ambulantna prodaja)

MALI LOŠINJ-uvala Privlaka

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina (ambulantna prodaja)

Članak 2.

Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 934-01/06-01/53

Ur. broj: 2213/01-01-07-6

Mali Lošinj, 23. veljače 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr