SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
GRAD KRK
30

3.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o trgovini pročišćeni tekst (»Narodne novine«, broj 49/03, 96/03, 103/03, 170/ 03 i 55/04), odredbama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02, 153/02 i 12/06) i članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 6. veljače 2007. godine, donosi sljedeću

DOPUNU PLANA RASPOREDA
prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan prodavaonica na području Grada Krka

Članak 1.

U Planu rasporeda prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan prodavaonica na području Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 14/03), u članku 2., u Poglavlju C) Kampovi, hoteli i sl., iza rednog broja točke 26. Hotel Koralj i podtočki 26. 1. i 26. 2., dodaje se nova točka 27. koja glasi:

»27. Kamp Glavotok na dio z.č. 770/1 k.o. Poljica.«

Članak 2.

Ova Dopuna Plana rasporeda prodajnih mjesta stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama'' Primorsko-goranske županije.

Klasa: 330-01/07-01/2

Ur. broj: 2142/01-02-MB-07-1

Krk, 6. veljače 2007.

POGLAVARSTVO GRADA KRKA

Predsjednik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51500&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr