SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
GRAD KRK
30

2.

Na temelju odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/03 i 178/04), članka 2. i 4. Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se povjeravaju fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/00) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. veljače 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe za izvođenje radova na održavanju i
izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka

I.

Na temelju provedenog javnog nadmetanja za prikupljanje ponuda za izvođenje radova na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka za 2007. i 2008. godinu, objavljenog u dnevnom tisku »Novi list« d.d. Rijeka od 29. prosinca 2006. godine, komunalni poslovi na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka, povjeravaju se tvrtki TEHNO-VAL d.o.o. Njivice, Trg ružmarina 7.

II.

Na temelju ove Odluke o izboru Gradsko poglavarstvo sklopit će ugovor o povjeravanju radova na održavanju i izgradnji objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Krka.

Ugovor iz stavka 1. ove točke sklopit će se na vrijeme od dvije godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-03/1

Ur. broj: 2142/01-01-07-9

Krk, 16. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51500&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr