SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
GRAD DELNICE
30

25.

GRAD DELNICE MSGD - V.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica (»Službene novine« broj 10/02, 39/05 i 03/07), Gradsko izborno povjerenstvo donosi

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGD - V.
o načinu glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom
manom ili teže bolesti, te osoba koje nisu u mogućnosti
pristupiti na biračka mjesta

1. Glasovanje se obavlja osobno.

Iznimno, birač koji zbog kakve tjelesne mane (slijepa osoba, osoba bez ruku i sl.) ili zbog toga što je nepismena ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj na glasačkom listiću ispred naziva liste za koju birač glasuje.

2. Kada birač zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.), a izrazi želju glasovati, obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tu svrhu predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva (2) člana biračkog odbora ili zamjenika člana biračkog odbora koji će posjetiti birača u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći računa o tajnosti glasovanja. Pri tome će birač sam staviti svoj glasački listić u zasebnu omotnicu (kuvertu) i zatvoriti je u prisutnosti članova biračkog odbora, koji će je, kada dođu na biračko mjesto, ubaciti u odgovarajuću glasačku kutiju. U tu svrhu na omotnici - kuverti upisat će se oznaka da se glasovalo za kandidacijsku listu za izbor članova vijeća mjesnog odbora.

Glasovanje na opisan način u prethodnom stavku obavit će se samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor da želi glasovati.

3. Glasovanje osobe iz točke 1. i 2. ovih Obvezatnih uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora.

4. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a bit će objavljene i na WEB stranici Grada Delnica.

Klasa: 026-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-13

Delnice, 26. veljače 2007.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednica
Brankica Malnar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51300&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr