SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 7. Ponedjeljak, 26. veljače 2007.
GRAD DELNICE
30

21.

GRAD DELNICE MSGD - II

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Na temelju članka 25. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica («Službene novine« broj 10/02, 39/05 i 03/07), Gradsko izborno povjerenstvo propisuje

OBVEZATNE UPUTE BROJ MSGD - II.
o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova prema
Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora
na području Grada Delnica

I. OPĆENITO O IZBORNIM RADNJAMA

1. Gradsko poglavarstvo Grada Delnica donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća Mjesnog odbora Brod na Kupi, Crni Lug, Delnice, Lučice i Turke dana 21. veljače 2007. koja je stupila na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, broj 06/07 od 22. veljače 2007. godine

Izbori će se održati u nedjelju, 1. travnja 2007. godine

2. Rokovi teku od

23. veljače 2007. godine u 00,01 sati.

3. Prijedlozi lista kandidata za izbor članova Vijeća Mjesnog odbora Brod na Kupi, Crni Lug, Delnice, Lučice i Turke moraju prispjeti Gradskom izbornom povjerenstvu u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle do

6. ožujka 2007. godine do 24,00 sata.

(članak 12. stavak 1. Odluke)

4. Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnoj ploči mjesnog odbora objaviti sve pravovaljano predložene liste kandidata i zbirnu listu za izbor članova vijeća tog mjesnog odbora, a na oglasnoj ploči Grada Delnica objaviti će pravovaljano predložene liste kandidata i zbirne liste za sva vijeća mjesnih odbora s područja Grada Delnica za koje se izbori provode i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista, dakle do

8. ožujka 2007. godine do 24,00 sata.

(članak 14. Odluke)

5. Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije održavanja izbora, dakle od

9. ožujka 2007. godine od 00,01 sati do
30. ožujka 2007. godine do 21,00 sat.

(članak 16. stavak 2. Odluke)

6. Zabrana izborne promidžbe, kao i svako objavljivanje privremenih rezultata ili procjene rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, zaključno do 19,00 sati, dakle od

30. ožujka 2007. godine od 00,01 sati do
1. travnja 2007. godine do 19,00 sati.

(članak 18.Odluke)

7. Izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije pet (5) dana prije dana održavanja izbora, dakle do

26. ožujka 2007. godine do 24,00 sata.

(članak 25. Odluke)

8. Izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet (5) dana prije dana održavanja izbora, dakle do

26. ožujka 2007. godine do 24,00 sata.

(članak 26. stavak 3. Odluke)

9. Glasovanje traje neprekidno 01. travnja 2007. godine od 7,00 do 19,00 sati. Biračka mjesta se zatvaraju u 19,00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

(članak 33. stavak 1.Odluke)

10. Birački odbor mora Izbornom povjerenstvu dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do

2. travnja 2007. godine do 7,00 sati.

(članak 39. Odluke)

11. Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do

2. travnja 2007. godine do 19,00 sati.

(članak 40. stavak 1. Odluke)

12. Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja odmah će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva na oglasnoj ploči gdje je sjedište Gradskog vijeća te izvršnih i upravnih tijela Grada Delnica za sva Vijeća MO ili na oglasnim pločama u sjedištima pojedinih MO.

(članak 42. Odluke)

II. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

13. Zaštita Izbornog prava ostvaruje se sukladno odredbama članka 55. do članka 62. Zakona o izboru članova

predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 44/05 - pročišćeni tekst) i članka 44. do članka 51. Odluke o izboru članova Vijeća Mjesnih odbora na području Grada Delnica (»Službene novine« 10/02, 39/05 i 03/07).

III. ZAVRŠNA ODREDBA

14. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, na WEB stranici Grada Delnica te na oglasnoj ploči gdje je sjedište Gradskog vijeća i Poglavarstva te Jedinstvenog upravnog odjela Grada Delnica.

Klasa: 026-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-10

Delnice, 26. veljače 2007.

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Predsjednica
Brankica Malnar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=490&mjesto=51300&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr