SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD RIJEKA
30

8.

Na temelju članka 48. i 56.b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/ 02, 3/05 i 9/06), te Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke za razdoblje od 2005. do 2009. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/05), Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 6. veljače 2007. godine, donijelo je

PLAN
stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika
Grada Rijeke za 2007. godinu

I.

Ovim Planom stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Grada Rijeke za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se broj službenika Grada Rijeke koji će biti uključeni u stručno osposobljavanje i usavršavanje u 2007. godini, iz područja:

- informatike (stjecanje »Europske računalne diplome« - ECDL)

- učenja stranog jezika (engleski jezik)

- europskih integracija.

II.

U program stručnog osposobljavanja i usavršavanja bit će uključeno:

- iz područja informatike - 20 službenika;

- iz područja učenja stranih jezika - 40 službenika, od čega će 20 službenika - polaznika tečaja organiziranog u 2006. godini biti uključeno u sljedeći - napredni stupanj;

- iz područja europskih integracija - neodređeni broj službenika, ovisno o suradnji s pojedinim udrugama, odnosno institucijama.

III.

Financijska sredstva za provedbu ovoga Plana osigurana su u razdjelu Odjela za gradsku samoupravu i upravu na poziciji 1064 konto 3213 - Stručno usavršavanje službenika u iznosu od 150.000,00 kuna.

IV.

Za provedbu kao i vođenje očevidnika stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika po ovom Planu zadužuje se Odjel za gradsku samoupravu i upravu.

V.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/18-64

Ur. broj: 2170-01-10-07-1

Rijeka, 6. veljače 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=51000&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr