SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 5. Petak, 16. veljače 2007.
GRAD OPATIJA
30

5.

Na temelju članka 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2007. donosi

ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na području Grada Opatije.

Članak 2.

Radno vrijeme za ugostiteljske objekte utvrđuje se ovisno o skupinama objekata.

Ugostiteljski objekti skupine »hoteli« te ugostiteljski objekti skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno posluju u radnom vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti skupine »restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti skupine »barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) mogu poslovati od 06,00 do 02,00 sata.

Ugostiteljski objekti skupine »barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (disco club, disco bar, noćni klub i noćni bar), mogu poslovati od 21,00 do 06,00 sati.

Ugostiteljski objekti skupine »objekti jednostavnih usluga« mogu poslovati od 06,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. i 3. ove Odluke rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za 2 sata, ako se na temelju prijava Državnog inspektorata, Policijske postaje ili građana utvrdi da su tijekom tekuće godine počinili 2 prekršaja prekoračenja dozvoljenog radnog vremena ili remećenja javnog reda i mira.

Članak 4.

Gradsko poglavarstvo može, na zahtjev ugostitelja, za određeni ugostiteljski objekt rješenjem odobriti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Članak 5.

Ugostitelj je obavezan izvijestiti Upravni odjel za komunalni sustav Grada Opatije o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima ili sukladno članku 3. ove Odluke rješenje Gradskog poglavarstva o drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istoga.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonica, tržnica i sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke.

Članak 7.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode gospodarski inspektori.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/02 i 23/04).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 8. veljače 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=488&mjesto=10006&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr