SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA SKRAD
3B2 HTML

3.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 02) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad
u 2003. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2003. godini.

Članak 2.

Sredstva za rad političkih stranaka koja se osiguravaju u Proračunu Općine Skrad za 2003. godinu iznose 0,056redstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, Proračunom Općine Skrad za 2003. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.000,00 kuna.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 106,00 kuna, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću, i to kako slijedi:

-HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA424,00 kuna

-PRIMORSKO-GORANSKI
SAVEZ318,00 kuna

-SOCIJALDEMOKRATSKA
PARTIJA HRVATSKE212,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10 0znosa predviđenog po svakom vijećniku, odnosno:

-HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA21,20 kuna

- PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ10,60 kuna

-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
HRVATSKE10,60 kuna.

Pripadajući iznos sredstava pojedinim političkim strankama za izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđen je prema rezultatu provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 4.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Općinskog vijeća (osnivanje nove političke stranke, promjena članstva pojedinog člana Općinskog vijeća u političkim strankama, prestanak političke stranke) sredstva utvrđena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 2. i 3. ove Odluke, doznačit će Jedinstveni upravni odjel na žiroračun političke stranke jednokratno, najkasnije do 30. rujna 2003. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 006-01/03-01/01

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 31. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51311&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr