SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA VIŠKOVO
30

2.

Temeljem članka 20. točke 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/ 04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 15/04 i 6/06), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 17. sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za komunalnu djelatnost
obavljanja poslova prijevoza pokojnika

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: koncedent), na temelju javnog provedenog natječaja za prikupljanje ponuda, dodjeljuje tvrtki »CRNA RUŽA« d.o.o. iz Viškova, Lučići 5 (u daljnjem tekstu: koncesionar) koncesiju za obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Članak 2.

Koncedent koncesiju za obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke daje koncesionaru na rok od 4 godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Koncesionar će Koncedentu isplaćivati naknadu za koncesiju u visini 10% naplaćenog iznosa od korisnika za pruženu uslugu, a prema ugovornom troškovniku.

Zbir jediničnih cijena koncesionara za pruženu uslugu iznosi 129,32 kune, sukladno ponudi od 27. studenoga 2006. godine. U cijenu je uključen PDV.

Članak 4.

Temeljem ove Odluke, a u suglasju sa člankom 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo sklopit će ugovor o koncesiji s korisnikom koncesije iz članka 1. ove Odluke, kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 5.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-01/2

Ur. broj: 2170-09-07-01-9

Viškovo, 25. siječnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51216&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr