SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA LOKVE
30

8.

Na temelju članka 39. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01) i članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 22. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2007. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2007. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- promicanje i poticanje sporta u cjelini

- djelovanje sportskih udruga

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- sudjelovnnje u sportsko rekreativnim aktivnostima građana

- izgradnja, održavanje i funkcioniranje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa u sportu Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2007. godinu u ukupnom iznosu od 315.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način

- NK »Risnjak« 130.000,00 kn

- ŠRK »Lokvarka« 40.000,00 kn

- L.D. »Srnjak« 65.000,00 kn

- Biciklistički klub 20.000,00 kn

- Orijentacijski klub Lokve 25.000,00 kn

- Udruga Maxima educa 30.000,00 kn

- Karate klub 5.000,00 kn

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te sudjelovati u izgradnji i redovnom održavanju sportskih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2007. godinu.

Članak 6.

Upravni odjel Općine Lokve vršit će raspored sredstava nosiocima programa, pratiti njihovo namjensko korištenje te o realizaciji izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 620-01 /06-01/ 01

Ur. broj: 2112-02/1-06-1

Lokve, 22. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v.r.


9.

Na temelju članka 62. Zakona o financiranju lokalne i područne samouprave (»Narodne novine« broj 30/01 i 59/ 01) te članka 47. Statuta Općine Lokve, Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 22. prosinca 2006. donijelo je

PROGRAM
financiranja javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Lokve za 2007. godinu

Članak 1.

Red.
br.

Korisnik

Namjena sredstava

Način
financiranja

Iznos u kn

1.

Dječji vrtić

Plaća, regres, bož. za djel.
materijalni tr. vrtića

1/12 mj
po obrač.

103.000,00
51.000,00

2.

Osnovna škola

Za razne sportske i druge programe
u promicanju odgoja djece

prema zahtjevu

52.000,00

3.

Sredstva za ostale udruge i društva (SAB,UDVRH, GSS, TZ, DVD, Društvo naša djeca, Udruga
umirovljenika, Udruga mladih...)

Sufinanciranje

Prema zahtjevu

250.000,00

 

UKUPNO TEKUĆI PRIJENOSI SREDSTAVA: 456.000.00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 402-08/06-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-06-1

Lokve, 22. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51316&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr