SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
OPĆINA BROD MORAVICE
30

2.

Općinsko Poglavarstvo Općine Brod Moravice, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u k.o. Brod Moravice, temeljem članka 35, stavak 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i članka 47. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 05/06), na sjednici održanoj 20. prosinca 2006. donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je nekretnina k.č.11149/2 k.o. Brod Moravice, površine 28 m2, izgubila značaj javnog dobra u općoj uporabi, te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u dijelu naselja Donja Dobra.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Delnicama provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretnini iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Brod Moravice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 943-01/06-01/22

Ur. broj: 2112-06-06-01-01

Brod Moravice, 20. prosinca 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51312&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr