SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

1.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i članka 9. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06), te članka 8. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 24/01, 18/ 03, 23/05 i 7/06), gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, Oleg Butković dipl. ing., dana 23. siječnja 2007. godine donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada
Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine«

PGŽ broj 27/06) mijenja se u članku 2. točka 2. stavka 1. i glasi:

»2. Igor Uremović, dipl. ing., direktor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. član«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/06-01/3

Ur. broj: 2107/02-04-07-06

Novi Vinodolski, 23. siječnja 2007.

Gradonačelnik
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51250&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr