SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
GRAD KASTAV
30

1.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2007. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/04, 2/05, 26/05 i 3/06) članak 7. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnostima položaja na području grada i stupnju opremljenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, utvrđuju se sljedeće zone i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture iskazane u kunama po m3 građevine (kn/ m3):

 

Od toga po vrsti objekta i uređaja

 

Zona

Ulice

Iznos
komunal. doprinosa

Javne
površine

Nerazvrstane
ceste

Javna
rasvjeta

Groblja

I. zona

Brestovice, Brozovo, Ćikovići NN, Draga, Dolčina, Gorice, Grbujinac, Jurčićeva ulica, Jurjenići, Kastav *, Kundajevo, Miserkino,
Na Brdeh, Njivi, Pilepčić, Pod Kalinicom,
Rešetari, Štivar, Ulica Dinka Šimunovića,
128. brigade HV, 111. brigade ZNG

85,00

11,33

71,02

2,65

0,00

II. zona

Belići, Ćikovići, Frlani, Jurčići, Poljana,
Put Rešetarom, Put Srdočen, Rubeši, Spinčići, Tijanovo, Tometići, Trinajstići, Tuhtani,
Ulica Vladimira Čerine

80,00

10,66

66,84

2,50

0,00

III. zona

Brnčići, Gornji Turki, Jardasi, Jelovičani,
Jelušići, Kudeji, Rudno, Žegoti

75,00

10,00

62,66

2,34

0,00

IV. zona

Bani, Donji Turki, Pavletići, Škrlji

70,00

9,33

58,49

2,18

0,00

V. zona

Radna zona RZ - 36 Žegoti - Kastav

48,00

6,40

40,10

1,50

0,00

* Od 1. lipnja 2005. godine umjesto naziva ulice Kastav primjenjuju se nazivi ulica sukladno Odluci o imenovanju ulica u Kastvu (»Službene novine« PGŽ broj 26/04)

Obveznici komunalnog doprinosa, izuzev obveznika iz V zone, koji grade, dograđuju ili nadograđuju građevine obujma manjeg od 1.400,00 m3 dužni su platiti komunalni doprinos umanjen za 20%.«

Članak 2.

Ova Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/07-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-07-4

Kastav, 25. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Kastva
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51215&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr