SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 2. Petak, 26. siječnja 2007.
GRAD DELNICE
30

1.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 43. Statuta Grada Delnice (»Službene novine« broj 22/01, 27/05 i 39/ 05) i članka 48. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) Gradsko poglavarstvo Grada Delnica, na sjednici održanoj 19. siječnja 2007. donosi

PLAN NABAVE
Grada Delnica za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Planom nabave određuju se plan i način nabave roba, usluga te ustupanje radova za koje su planirana sredstva u Proračunu Grada Delnica za 2007. god.

Članak 2.

Postupak javne nabave, osnivanje povjerenstva, odabir najpovoljnijeg ponuditelja, donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i drugi elementi javne nabave ovisno o vrsti nabave bit će provedeni u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 3.

Tijekom 2007. god. Grad Delnice će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga te ustupanju radova:

Redni broj

Kratak naziv ili opis nabave

Način
nabave
čl. Zakona

Konto

Iznos u kn

1.

Uređenje parkirališta iza zgrade gradske uprave

17. Zakona

42149

1.400.000,00

2.

Izrada glavnog i izvedbenog projekta javnih površina u DPU
Centar II. Delnice

4. Uredbe

42149

300.000,00

3.

Dječje igralište kod OŠ Delnice

4. Uredbe i 17.

42145

1.500.000,00

4.

Uvođenje naplate parkiranja u centru Delnica

4. Uredbe

42271

300.000,00

5.

Semaforizacija raskrižja Supilove i Sajmišne ulice

4. Uredbe

42271

300.000,00

6.

Izrada trotoara i rekonstrukcija ceste Ulice Doli, Delničke i Goranske

17. Zakona

42139

1.900.000,00

7.

Izrada projektne dokumentacije za prometnicu u Lučicama - kružni tok

4. Uredbe

45111

200.000,00

8.

Rekonstr. Radićeve, dijela Kamenite te dijela Školske ulice s
infrastrukturom i potrebnim rušenjima građevina

17. Zakona

45111

1.100.000,00

9.

Proširenje groblja u Zamostu Brodskom - radovi i izrada projekta

4. Uredbe i 17. Zakona

42149

400.000,00

10.

Dovršetak radova na proširenju groblja u Delnicama - hortikultura i
centralni križ

4. Uredbe

42149

200.000,00

11.

Mrtvačnica u Kuželju - gl. Projekt i radovi

4. Uredbe

42149

200.000,00-

12.

Popravak staze na starom groblju u Delnicama i uređenje platoa ispred
mrtvačnice

4. Uredbe i 17. Zakona

42145

300.000,00

13.

Zamjena dotrajalog krovnog pokrova na mrtvačnici u Delnicama

4. Uredbe

42149

100.000,00

14.

Prostorni planovi u skladu s Programom mjera

4. uredbe

45411

50.000,00

15.

Uređenje arhiva i kancelarija u Gradskoj upravi

4. Uredbe

32329

200.000,00

16.

Izgradnja nadstrešnice i ulazne rampe zgrade Gradske uprave

4. Uredbe

32329

250.000,00

17.

Rekonstrukcija »kuće Rački« u Delnicama

4. Uredbe

32329

100.000,00

18.

Dom Crni Lug - zamjena krovnog pokrova i stolarije

17. Zakona

32329

350.000,00

19.

Zamjena dotrajalih lampi u Lujzinskoj ulici u Delnicama

4. Uredbe

32322

30.000,00

20.

Horizontalna i vertikalna signalizacija

4. Uredbe

32329

80.000,00

21.

Novogodišnje ukrašavanje

4. Uredbe

32349

70.000,00

22.

Kočićin - izgradnja vodovoda

4. Uredbe

42141

50.000,00

23.

Pretpristupni fondovi EU -
Projekt »Svijet Kupe«
- uređenje fasade na »Kaštelu Zrinskih« u Brodu na Kupi
- uređenje šetnica
- nabava opreme za litopunkturne točke

PRAG

32999

1.000.000,00

24.

Pretpristupni fondovi EU
Projekt »Zelena ljepotica«
- projektna dokumentacija za kanalizaciju Brod na Kupi
- Projektna dokumentacija za kanalizaciju »Hrvatsko«
- Projektna dokumentacija za kanalizaciju »Kuželj«
- Izvođenje radova na kanalizaciji Kuželj
- Izvođenje radova na vodovodu Kuželj

PRAG

32999

1.100.000,00

25.

Konzultantske usluge pri izradi novih projekata za predpristupne fondove
EU

4. Uredbe

32999

300.000,00

26.

Nabava računala i računalne opreme

4. Uredbe

42211

69.500,00

27.

Nabava osobnih automobila u najam

4. Uredbe

32353

100.000,00

28.

Priprema, tiskanje i distribucija GNL

4. Uredbe

32329

160.000,00

Članak 4.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja i isti će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 404-01/07-01/01

Ur. broj: 2112-01-07-01

Delnice, 19. siječnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA DELNICA

Gradonačelnik
Marijan Pleše, dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=485&mjesto=51300&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr