SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
OPĆINA RAVNA GORA
30

1.

Na temelju članka 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 4. Ugovora o koncesiji klasa: 363- 02/04-01/20, ur. broj: 2112/07-02-04-2 od 16. studenoga 2004., Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Cjenika dimnjačarskih usluga Obrta za staklarske i dimnjačarske usluge S.D.U. Ravna Gora

Članak 1.

Općinsko poglavarstvo Općine Ravna Gora prihvaća prijedlog cijena usluge čišćenja dimnjaka na području Općine Ravna Gora, koje obavlja Obrt za staklarske i dimnjačarske usluge S.D.U., vl. Anton Burić iz Ravne Gore, Ul. I. G. Kovačića 58, a prema veličinama iz prijave cjenika broj 1/07 od 3. siječnja 2007. godine.

Članak 2.

Prihvaćene cijene čišćenja dimnjaka primjenjivat će se od 1. veljače 2007. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 307-03/07-01/1

Ur. broj: 2112/07-02-07-2

Ravna Gora, 15. siječnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v.r.

Obrt za staklarske

i dimnjačarske usluge S.D.U.
vl. ANTON BURIĆ
51314 Ravna Gora, I. G. Kovačića 58
MB 1601961361602

Broj 1/07
Ravna Gora, 3. siječnja 2007.

OPĆINA RAVNA GORA

OPĆINSKO POGLAVARSTVO

I. G. Kovačića 178

51314 RAVNA GORA

Predmet: Prijava cjenika dimnjačarskih usluga

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/07, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 4. Ugovora o koncesiji klasa: 363-02/04-01/20 od 16. studenoga 2004. godine prijavljujemo cjenik

- naziv usluge: dimnjačarske usluge,

- jedinica mjere: dimnjak (kom),

- struktura cijene:


R. b.


Vrsta usluge

Važeća cijena kn bez PDV-a

Prijedlog nove
cijene kn bez PDV-a

Prijedlog nove
cijene kn s
PDV-om

Postotak povećanja

1.

Čišćenje dimnjaka svijetlog presjeka do 415 cm2 (1 do 23 cm)

16,40

20,49

25,00

25%

2.

Svaki daljnji dimnjak u domaćinstvu

8,20

12,30

15,00

50%

Sve ostale cijene ostaju nepromijenjene prema cjeniku od 29. 10. 2004. godine.

Datum primjene novih cijena: 1. veljače 2007. godine.

OBRAZLOŽENJE:

Do sada važeći cjenik dimnjačarskih usluga odobren je 16. studenoga 2004. godine. Navedeni cjenik bio je sastavljan pod pretpostavkom prosječnog vršenja usluge čišćenja 450 dimnjaka mjesečno. S obzirom da su mnoga domaćinstva zbog neredovitog čišćenja dimnjaka u prijašnjem razdoblju nabavila četke i sama čiste svoje dimnjake, to prosječni mjesečni broj čišćenja dimnjaka pada ispod 300. Osim toga u protekle dvije godine došlo je do porasta cijena rada, kao i porasta cijena goriva i ostalih režijskih troškova. Zbog svih navedenih razloga s prihodom od dimnjačarskih usluga više nije moguće pokrivati redovne fiksne troškove tekućeg poslovanja, pa je neophodno povećanje cijena dimnjačarskih usluga čišćenja dimnjaka u domaćinstvima.

Primjenom novih cijena one će biti još znatno niže od onih koje se primjenjuju na području Gorskog kotara i Primorsko-goranske županije.

S. D. U.
vl. Anton Burić

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=51314&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr