SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
OPĆINA LOVRAN
30

1.

Na temelju članka 48/06 Statuta Općine Lovran (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 14/02 i 8/05, 4/06 - pročišćeni tekst i 22/06) i članka 6. Poslovnika Općinskog poglavarstva (»Službene novine« broj 21/05), Općinsko poglavarstvo Općine Lovran donijelo je na svojoj 70. sjednici, održanoj dana 15. siječnja 2007. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

U članku 6., stavak 1., Pravilnika o unutarnjem redu (»Službene novine« PGŽ broj 47/06) dalje u tekstu: Pravilnik, mijenja se dio koji se odnosi na RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA 1 i 2 u Odsjeku za financije i proračun i to na način da se tekst:

»RAČUNOVODSTVENI REFERENT 1 u Odsjeku za financije i proračun

1. uvjeti: - IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

2. opis poslova:

- vodi knjigu ulaznih računa,

- unosi i vodi podatke o plaćanju obveza (kontiranje) i priprema naloge za plaćanje,

- prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza,

- sudjeluje u postupku pripreme prisilne naplate,

- obračunava naknade,

- vodi knjigu imovine,

- sudjeluje u usklađivanju fakturiranog i naplaćenog stanja u komunalnom segmentu poslovanja,

- sastavlja financijske izvještaje o obvezama,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga službe po nalogu voditelja službe i pročelnika.

RAČUNOVODSTVENI REFERENT 2 u Odsjeku za financije i proračun

1. uvjeti: - IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

- 1 godina radnog iskustva u struci

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 1

2. opis poslova:

- unosi i vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanju obveza (knjiženje),

- unosi podatke na temelju rješenja, te mjesečna zaduženja svih vrsta naknada,

- obračunava plaće, naknade uz plaću i priprema ostale popratne dokumente,

- sudjeluje u postupku pripreme prisilne naplate,

- sudjeluje u usklađivanju fakturiranog i naplaćenog stanja u komunalnom segmentu poslovanja,

- vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće,

- vrši druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika.«

u cijelosti mijenja s tekstom:

»RAČUNOVODSTVENI REFERENT u Odsjeku za financije i proračun

1. uvjeti:

- IV/1 stupanj stručne spreme ekonomskog ili drugog usmjerenja

- 1 godina radnog iskustva kada se radi o stručnoj spremi ekonomskog usmjerenja, te najmanje 5 godina radnog iskustva kada se radi o stručnoj spremi nekog drugog usmjerenja

- položen državni stručni ispit

- broj izvršitelja: 2

2. opis poslova:

- vodi knjigu ulaznih računa,

- unosi i vodi podatke o plaćanju obveza (kontiranje) i priprema naloge za plaćanje,

- prati priliv sredstava u proračunu i izvršavanje dospjelih obveza,

- obračunava naknade,

- vodi knjigu imovine,

- sudjeluje u usklađivanju fakturiranog i naplaćenog stanja u komunalnom segmentu poslovanja,

- sastavlja financijske izvještaje o obvezama,

- unosi i vodi podatke o uplatama prihoda i plaćanju obveza (knjiženje),

- unosi podatke na temelju rješenja, te mjesečna zaduženja svih vrsta naknada,

- obračunava plaće, naknade uz plaću i priprema ostale popratne dokumente,

- sudjeluje u postupku pripreme prisilne naplate,

- vodi blagajnu i piše blagajničko izvješće,

- vrši druge poslove po nalogu voditelja službe i pročelnika.«

Članak 2.

U ostalom dijelu Pravilnik ostaje u cijelosti na snazi.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/09

Ur. broj: 2156/02-01-07-2

Lovran, 15. siječnja 2007.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Emil Gržin, dipl. oecc., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=51415&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr