SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
GRAD OPATIJA
30

1.

Na temelju članka 4, članka 7. stavka 3, članka 8. stavka 2. i 3, članka 12. stavka 5. i 6, članka 36. stavka 2. i članka 38. stavka 1, 2. i 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), gradonačelnik Grada Opatije, u svojstvu čelnika korisnika Proračuna, donosi

PRAVILNIK
o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola
u Gradu Opatiji

Članak 1.

Ovim Pravilnikom ustrojava se sustav unutarnjih financijskih kontrola, koji se sastoji od dvaju elemenata: financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije.

Sustav unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji djeluje u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (u nastavku teksta: Zakon), na Zakonu utemeljenih propisa i ovog Pravilnika.

Članak 2.

Poslove voditelja za financijsko upravljanje i kontrole obavlja pročelnik gradskoga upravnog tijela u čijem su djelokrugu financijski poslovi.

Članak 3.

Poslove osobe zadužene za nepravilnosti obavlja pročelnik gradskoga upravnog tijela u čijem je djelokrugu unutarnji nadzor.

Članak 4.

Do donošenja pravilnika iz članka 17. stavka 2. Zakona, kojim će biti propisani kriteriji za uspostavljanje unutarnje revizije kod korisnika proračuna, unutarnja revizija Grada Opatije nastavlja djelovati na način uređen Pravilnikom o ustrojstvu unutarnje revizije Grada Opatije (klasa: 400-06/ 06-06/01, ur.broj: 2156/01-03/01-06-1 od 22. veljače 2006. godine i klasa: 400-06/06-06/01, ur.broj: 2156/01-03/01-06-4 od 18. srpnja 2006. godine).

Poslove unutarnjeg revizora, izravno odgovornog čelniku korisnika proračuna, nastavlja obavljati službenik raspoređen na temelju Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Pročelnici gradskih upravnih tijela odgovaraju za aktivnosti financijskog upravljanja i kontrola koje uspostavljaju u tijelima kojima rukovode, u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

Gradonačelnik može rješenjem imenovati financijske kontrolore, a na temelju procjene može imenovati i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, u skladu sa Zakonom.

Članak 7.

Subjekti provedbe sustava unutarnjih financijskih kontrola Grada Opatije surađuju međusobno, kao i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te s drugim nadležnim institucijama, u skladu sa Zakonom.

Osobe iz članka 2, članka 3, članka 4. stavka 2, članka 5. i članka 6. ovog Pravilnika uživaju zaštitu propisanu u članku 23. i članku 36. stavcima 3. i 7. Zakona.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-03-07-1

Opatija, 4. siječnja 2007.

Gradonačelnik
Grada Opatije
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=10006&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr