SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
OPĆINA LOVRAN
37

42.

Na temelju stavka 4. članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 16. listopada 2003. godine donosi

TREĆE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine (»Sl. novine« Primorsko-goranske županije broj 32/01, 4/02 i 20/02) u Poglavlju I. točka 5. »OPSKRBA PITKOM VODOM« u podtočki 5.1. iznos od 25,000.000,00 zamjenjuje se iznosom od 20,553.000,00 kn, u podtočki 5.2. umjesto »Lokva - Medveja« treba stajati »Lovran - Medveja«, a iznos od 10,000.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 13,585.000,00

kn te Ukupno opskrba pitkom vodom iznos od 41,560.000,00 zamjenjuje se iznosom od 36,888.000,00 kn. Stavak 2. iste točke mijenja se i glasi »Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2,400.000,00 kn od prodaje zemljišta, u iznosu od 11,066.400,00 kn od Hrvatskih voda, u iznosu od 21,636.600,00 kn iz kredita, u iznosu od 1,585.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode i u iznosu od 200.000,00 kn od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

U točki 6. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA« podtočka 6.1. »Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda« mijenja se glasi:

6.1.1. Projektna dokumentacija

sanitarne kanalizacije 377.000,00

6.1.2. Izgradnja kanalizacijskog kolektora

Medveja 6,833.000,00

6.1.3. Izgradnja crpne stanice Medveja 1,561.000,00

6.1.4. Izgradnja kolektora sanitarne

kanalizacije Lovran 27,024.000,00

6.1.5. Izgradnja crpnih stanica

Lovran - Vrh Ike 6,762.000,00

6.1.6. Učešće u uređaju za pročišćavanje

otpadnih voda u Ičićima 10,548.000,00

6.1.7. Ostalo - nepredviđeni radovi

i oprema 874.000,00


Ukupno odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda 53,979.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 77.000,00 kn od prodaje zemljišta, u iznosu od 300.000,00 kn od naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu, u iznosu od 6,968.000,00 kn od Hrvatskih voda, u iznosu od 12,865.000,00 kn iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, u iznosu od 26.801.000,00 kn iz kredita te u iznosu od 6.968.000,00 kn iz namjenskog povećanja cijene vode.

U točki 6. podtočka 6.2. u 6.2.3. mijenja se tekst »ul. 26. divizije« i glasi »Lovrana«, a iznos od 400.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 4.836.000,00 kn. U 6.2.4. iznos od 150.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 45.000,00 kn, te Ukupno odvodnja atmosferskih voda iznos od 1,257.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od 5,588.000,00 kn.

U podtočki 6.2. drugi stavak mijenja se i glasi:

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 5,436.000,00 kn iz kredita te u iznosu od 152.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna.

Poglavlje II. mijenja se i glasi:

Izvori financiranja:

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinosi8,000.000,00

- koncesije64.000,00

- naknada za priključenje500.000,00

- prodaja imovine u vlasništvu Općine2,903.000,00

- ostala sredstva Proračuna152.000,00

2. Ostali izvori sredstava

- Hrvatske vode18,034.400,00

- krediti banaka53,873.600,00

- Državni proračun12,865.000,00

- od namjenskog povećanja cijene vode8,553.000,00


Ukupno:104,945.000,00

II.

Ove Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2002. do 2005. godine stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama

« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/01-01/59

Ur. broj: 2156/02-01-03-3

Lovran, 16. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Edvard Primožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51415&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr