SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
GRAD BAKAR
30

1.

Na temelju članka 3. alineje 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 39/06), Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na 29. sjednici održanoj 3. siječnja 2007. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju veličine parametra »a« za određivanje
visine zakupnine za 2007. godinu

1. Veličina parametra »a« za određivanje visine zakupnine za 2007. godinu utvrđuje se u iznosu od 15,00 kuna.

2. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju vrijednosti veličine »a« radi obračunavanja zakupnine za poslovni prostor (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 37/04).

3. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/01

Ur. broj: 2170-02-02-07-10

Bakar, 3. siječnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Tomislav Klarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=51222&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr