SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 1. Petak, 19. siječnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

1.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 4. stavak 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), Županijsko poglavarstvo je na 53. sjednici od 4. siječnja 2007. godine donijelo sljedeći

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2007. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2007. godinu odnosi se na:

1. plan upravljanja koji se odnosi na granice pomorskoga dobra,

2. plan upravljanja pomorskim dobrom,

3. upravljanje koncesioniranjem lučkog i izvanlučkog područja.

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za pomorsko dobro i pomorski promet predviđena su sredstva u iznosu od:

. 8.362.500,00 kuna

I. GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM KOJI SE ODNOSI NA UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom odnosi se na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji za 2007. godinu (dalje u tekstu Plan).

Članak 4.

Sastavni dio Plana obuhvaća:

a) Nove lokacije na kojima će se utvrđivati granica pomorskog dobra

. Obala - istočni dio;

. uvale Dumboka i Marenska 1,8 km

. Obala - zapadni dio; detalj u Lovranu,

. spoj s utvrđenim dijelom 0,4 km

. Područje otoka Krka;

. dio otoka Prvić, dio otoka Plavnik 1,2 km

. Područje otoka Raba;

. Palit, Livačina, otočić Sv. Juraj 1,7 km

. Područje otoka Cresa;

. Cres-grad, od marine na jug 2,0 km

. Područje otoka Lošinja;

. Ustrine, otočić Palacol 2,0 km


SVEUKUPNO 9,1 km

Nove katastarske izmjere u Primorsko-goranskoj županiji koje započinju u 2007. godini su:

. k.o. Selce

. k.o. Miholjice

. k.o. Omišalj

b) Izradu parcelacijskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra koje budu donesene tijekom 2007. godine, a za koje je podnositelj zahtjeva bila Primorsko-goranska županija, kao i obavljanje ostalih geodetskih usluga.

II. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 5.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2007. godinu.

Članak 6.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu predviđaju se u iznosu od 6.700.000,00 kuna i to:

. 4.950,000,00 kunaod naknada za koncesije na pomorskom dobru,

. 1.750.000,00 kunaod naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti.

Članak 7.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od 8.362.500,00 kuna i to:

. 2.385.000,00 kuna za održavanje lučke podgradnje,

. 1.434.000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,

. 957.600,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, granica koncesijskih zahvata i provedba uknjižbe pomorskog dobra,

. 3.585,900,00 kuna za Rad stožera operativnog centra za zaštitu mora, za zaštitu mora, morske obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijsko sustava, za transgraničnu suradnju, te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Sredstva će biti ulagana u pomorsko dobro u izvanrednom održavanju sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 8.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvan lučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2007. godinu utemeljena su na:

. zahtjevima županijskih lučkih uprava,

. zahtjevima gradova i općina Primorsko-goranske županije.

Kriteriji prihvaćanja zahtjeva u Plan ulaganja su sljedeći:

. rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

. razina tehničke dokumentacije,

. spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

. stupanj izvršenosti pripremnih radova,

. sigurnost plovidbe,

. sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 9.

Raspored sredstava na krajnjeg korisnika vršit će se zaključkom Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije tijekom 2007. godine.

III. UPRAVLJANJE KONCESIONIRANJEM LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 10.

Planira se koncesionirati sljedeće pomorsko dobro lučkog i izvanlučkog područja:

RB.

LOKACIJA

OPIS
ZAHTJEVA

RB.

LOKACIJA

OPIS
ZAHTJEVA

1.

Opatija
Medveja

Javna plaža

14.

Crikvenica
Plaža Lanterna

Dio hotelske plaže

2.

Opatija
Ika

Javna plaža

15.

Crikvenica
Češka plaža

Plaža

3.

Opatija
LIdo

Javna plaža

16.

Crikvenica
Gradska plaža

Ugostiteljstvo

4.

Lovran
Vila Castello

Ekskluzivna
plaža

17.

Mali Lošinj
Velopin, Rt Premuda

Privez broda

5.

Krk
AC »Politin«

Plaža kampa

18.

Mali Lošinj
Uvala Kaldonta, Nerezine

Marikultura

6.

Krk
A/C »Ježevac«

Plaža kampa

19.

Mali Lošinj
Veli, Punta

Plaža hotela
»Punta«

7.

Mali Lošinj
južna strana A/C Poljana,
oko rta Poljana

Plaža kampa

20.

Mali Lošinj
Čikat

Plaža
A/C »Čikat«

8.

Novi Vinodolski
Ispod H. »Lišanj«

Gradska plaža

21.

Mali Lošinj
Sunčana uvala

Plaža hotela

9.

Novi Vinodolski
Plaža AC Klenovica

Plaža kampa

22.

Punat
Konobe, plaža

Plaža A/C
»Konobe«

10.

Crikvenica
Kačjak

Plaža

23.

Malinska
Haludovo

Plaža hotela

11.

Crikvenica
Plaža hotela Marin

Hotelska plaža

24.

Rab
Rajska plaža

Aquagan

12.

Crikvenica
Plaža AC Selce

Plaža kampa

25.

More PGŽ
Više lokacija

Svjetlovodni
kabel

13.

Crikvenica
Gradska plaža

Plaža

26.

Omišalj-Rijeka
Svjetlovodni

Kabel

Članak 11.

Za provođenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2007. godinu sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 12.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2007. godinu zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 13.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 022-04/07-03/1

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-6

Rijeka, 4. siječnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=484&mjesto=00001&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr