SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
OPĆINA LOVRAN
37

38.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01 i 14/02) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 16. listopada 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Lovran za 2003. godinu

Članak 1.

U članku 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2003. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 27/02) dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Temeljem članka 18. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 49. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) za financiranje Programa gradnje objekata i uređaja sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe na području Općine Lovran utvrđuju se namjenski prihodi od povećanja cijene vode od 4,00 kn/m3 koji će se uplaćivati na posebni račun Proračuna«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/02-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-03-55

Lovran, 16. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Općinskog vijeća

Edvard Primožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51415&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr