SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 26. Petak, 24. listopada 2003.
GRAD KASTAV
26

28.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 9. sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine donosi

I. IZMJENU I DOPUNU
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/ 03) u poglavlju III. točka 2. podtočka 2.3. briše se rečenica:

»Do donošenja Prostornog plana uređenja Grada Kastva ne dozvoljava se izrada i donošenje novih detaljnih planova.«

II.

U poglavlju III. točka 2. dodaje se podtočka 2.3.1. koja glasi:

»DETALJNI PLAN UREĐENJA POSLOVNOG KOMPLEKSA »DOMENI«

Zona obuhvata Detaljnog plana uređenja poslovnog kompleksa »Domeni« obuhvaća k.č. 5578/1, 5578/3, 5579 i 5581/3 sve u k.o. Kastav. Zona se nalazi u Tometićima, istočno od zone obuhvata nalazi se nerazvrstana cesta, južno je granica sa Općinom Matulji, a zapadno i sjeverno od zone nalaze se parcele stambenih građevina i zelena površina. Površina obuhvata iznosi cca 0,31 ha.

Investitor je tvrtka »Domeni« d.o.o. iz Matulji. Izradom ovog Detaljnog plana uređenja regulirat će se uvjeti izgradnje poslovne građevine - radione za održavanje vozila i strojeva, prostora za skladištenje materijala i opreme, uredskih prostorija i pratećih sadržaja, te urediti odnose poslovne građevine prema postojećim stambenim građevinama u neposrednoj okolini zone obuhvata.

III.

Ova I. izmjena i dopuna Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/03-01/9

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-6

Kastav, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivo Mladenić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=42&mjesto=51215&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr