SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA PUNAT
15

15.

Na temelju članka 20. i 38. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Punat, na 33. sjednici održanoj 2. listopada 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine« broj 26/01), nakon članka 11. dodaje se novi članak 12. koji glasi:

»Nakon rasporeda djelatnika po članku 11. ove Odluke, svaki daljnji raspored djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela na radna mjesta koja se utvrde aktom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat, obavlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela rješenjem o rasporedu djelatnika na radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu.«

Članak 2.

Dosadašnji članci 12. i 13. postaju članci 13. i 14.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-03-3

Punat, 2. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slavko Žic, oec., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr