SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
GRAD RIJEKA
3B2 HTML

2.

Na osnovi članka 14. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 1/98, 4/98 - ispr. i 6/01) Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 4. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

Članak 1.

Naplata naknade za parkiranje obavlja se na javnim parkiralištima u dijelu Grada Rijeke koji je omeđen ulicama: Wenzelova, S. Cindrića, A. K. Miošića, Brentijeva, Strossmayerova, Titov trg, Vodovodna, I. Grohovca, Žrtava fašizma, Laginjina, Muzejski trg, Šetalište V. Nazora, I. Marinkovića, Pomerio, Studentska, I. Filipovića, F. la Guardia, V. C. Emina, Z. Petranovića, R. K. Jeretova, N. Cara, Potok, S. Vončine, Cambierieva, Trg kralja Tomislava, površinom oko zgrade bazena na Školjiću, Stubama V. Četkovića i s južne strane morskom obalom.

Dio grada iz prethodnog stavka ovog članka podijeljen je u četiri područja: Centar, Istok, Zapad i Sjever.

Granice područja centra prema istoku čine Mrtvi kanal; prema zapadu ulice Zadarska i E. Barčića; prema sjeveru Muzejski trg, dio Laginjine ulice pored Guvernerove palače, ulica Žrtava fašizma i Ulica I. Grohovca.

Granica između područja Zapada i Sjevera ide ulicama Osječka i 1. maja koje pripadaju Sjeveru, Fiorella la Guardia i Pomerio koji pripadaju Zapadu; a granica između područja Istoka i Sjevera je Mrtvi kanal i Ružićeva ulica koja pripada Istoku.

Naplata naknade za parkiranje obavlja se i na obilježenim parkirališnim mjestima u ulicama iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u tri zone, kako slijedi:

- 0. zona obuhvaća javna parkirališta Žabica, Tržnica (ulice Riva Boduli, Verdijeva, Zagrebačka, Demetrova, Matačićeva i Wenzelova), F. Kurelca,

- 1. A. zona obuhvaća javna parkirališta Dolac, Strohalova, B. Polića, Riva, F. Supila, Žrtava fašizma, Trg kralja Tomislava, E. Barčića, M. Gupca, Veslarska, Bačvarska, Ribarska, I. Zajca, Splitska, S. Cindrića, I. Dežmana, Ciottina, Muzejski trg, Cambierieva i M. Butkovića,

- 1. B. zona obuhvaća javna parkirališta Putnička obala, Trg republike Hrvatske, Trg riječke rezolucije, Gomila (uključujući i ulicu Šime Ljubića), Delta, Školjić-otok, Školjić-ulica, Školjić pored bazena, R. Benčić, A. K. Miošića, I. Filipovića i I. Marinkovića,

- 2. zona obuhvaća javna parkirališta M. Smokvine, F. Brentini, Podhumskih žrtava, Potok (ulice S. Vončine, Potok, J. Završnika, N. Cara, R. K. Jeretova i Z. Petranovića), Šetalište Vladimira Nazora, Vodovodna i sva označena parkirališna mjesta na području iz članka 1. stavka 5. ove Odluke koja nisu razvrstana u drugim zonama.

Zone iz prethodnog stavka ovoga članka označene su kako slijedi:

- 0. zona označena je plavom bojom,

- 1.A. i 1.B. zona označene su crvenom bojom,

- 2. zona označena je žutom bojom.

Članak 3.

Parkirališna mjesta na javnim parkiralištima iz članka 2. ove Odluke označavaju se horizontalnim oznakama plave boje.

Članak 4.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima plaća se radnim danom u razdoblju ljetnog računanja vremena od 7,00 do 21,00 odnosno u razdoblju zimskog računanja vremena od 7,00 do 20,00 sati, a subotom od 7,00 do 14,00 sati.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima ne plaća se nedjeljom i blagdanom.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, naknada za parkiranje vozila na javnom parkiralištu Tržnica plaća se i nedjeljom u vremenu od 7,00 do 12,00 sati.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99, 6/00, 13/00, 14/01, 35/01 i 9/02).

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/9

Ur. broj: 2170-01-10-03-4

Rijeka, 4. veljače 2003.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51000&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr