SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 25. Ponedjeljak, 13. listopada 2003.
OPĆINA KOSTRENA
28

30.

Na temelju odredbe članka 21. Odluke o osnivanju Osnovne škole Kostrena i odredbe članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko vijeće Općine Kostrena donijelo je 25. rujna 2003.

ODLUKU
o imenovanju privremenog ravnatelja
Osnovne škole Kostrena

I. Za privremenog ravnatelja Osnovne škole Kostrena imenuje se ANKICA LÖRINC iz Kostrene, Žarka Pezelja 4.

II. Imenovani privremeni ravnatelj obavljat će sve poslove u svezi s osnivanjem Osnovne škole Kostrena, do upisa škole u sudski registar i imenovanja ravnatelja.

III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« službenom glasilu Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-39

Kostrena, 25. rujna 2003.

OPĆINA KOSTRENA
OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=41&mjesto=51221&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr