SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
OPĆINA SKRAD
19

19.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u svezi s člankom 2. Proračuna Općine Skrad za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/02 i 20/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novi

ne« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Skrad u 2003. godini

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad u 2003. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 2/03), u članku 2. stavak 1. iza riječi »iznose« dodaje se riječ »najmanje«, u stavku 2. iznos »1.000,00« zamjenjuje se iznosom »2.000,00«, u stavku 3. iznos »106,00« zamjenjuje se iznosom »212,00«, iznos »424,00« zamjenjuje se iznosom »848,00«, iznos »318,00« zamjenjuje se iznosom »636,00« i iznos »212,00« zamjenjuje se iznosom »424,00«.

U članku 3. iznos »21,20« zamjenjuje se iznosom »42,40« a iznosi »10,60« zamjenjuju se iznosima »21,20«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 006-01/03-01/02

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 23. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51311&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr