SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

3.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) a u svezi članka 29a. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o pristupanju izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena

Članak 1.

Pristupa se izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 7/01), u nastavku: Plan.

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana odnose se na trase prometnica Žuknica - Paveki, Sv. Lucija - Paveki, čvor Žuknica i dio ceste u Dujmićima, i to na način da pojedine trase označenih prometnica treba izmaknuti iz koridora predviđenih Planom.

Članak 3.

U cilju osiguravanja uvjeta za nesmetano provođenje izmjena i dopuna iz članka 2. ove Odluke, od nadležnih tijela zatražit će se moratorij na izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za sve objekte a unutar koridora koji će biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-2

Kostrena, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan,
dipl. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51221&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr