SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
4

4.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na 24. sjednici održanoj 24. rujna 2003. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o stipendiranju učenika i studenata

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine« broj 10/02), u članku 3. mjenja se stavak 1. i glasi:

»Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje Poglavarstvo početkom školske odnosno akademske godine.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama.«

Članak 2.

Iza članka 6. dodaje se novi članak 6.a, koji glasi:

»Članak 6.a

Učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole, a koji su u svim razredima osnovne škole ostvarili odličan uspjeh, studenti koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta, a koji su u svim razredima srednje škole ostvarili odličan uspjeh i učenici i studenti koji su ujedno vrhunski ili vrsni sportaši kategorizirani prema rang listi Hrvatskog olimpijskog odbora imaju pravo na izravnu stipendiju mimo raspisanog natječaja.

Broj i visina redovnih stipendija ne umanjuje se za broj i iznos stipendija odobrenih temeljem odredbi iz stavka 1. ovoga članka, već se sredstva osiguravaju iz Proračuna.«

Članak 3.

Članak 7. Odluke se mijenja i glasi:

»Rang lista pristiglih prijava utvrđuje se prema prosjeku ocjena iz prethodne godine.

U slučaju jednakog prosjeka prednost imaju učenici i studenti koji se školuju u deficitarnim zanimanjima, učenici i studenti koji ostvaruju zapažene rezultate u društvenim, kulturnim, sportskim ili drugim djelatnostima te učenici i studenti lošijeg materijalnog statusa.

O davanju prioriteta iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Poglavarstvo na prijedlog škole, fakulteta, odbora, kluba i dugih predlagača.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od školske odnosno akademske godine 2003./2004.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-4

Malinska, 24. rujna 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća
Općine Malinska-Dubašnica

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51511&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr