SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 2. Petak, 7. veljače 2003.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 HTML

2.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 30. siječnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad vijećnika
Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva
i članova stalnih radnih tijela

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se način i uvjeti stjecanja prava na naknadu za rad vijećnika Općinskog vijeća, članova Općinskog poglavarstva koji dužnost ne obnašaju profesionalno, te članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Kostrena.

Članak 2.

Članu Općinskog vijeća (vijećniku) pripada mjesečna naknada u bruto iznosu od 1.650,00 kuna.

Ukoliko je vijećnik i član stalnog radnog tijela Vijeća, ima pravo na mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 2.070,00 kuna, i to za mjesec u kojem je održana barem jedna sjednica radnog tijela.

Isplata novčane naknade iz stavka 2. ovog članka isključuje isplatu naknade iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Predsjedniku Općinskog vijeća pripada mjesečna naknada u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Potpredsjednicima Općinskog vijeća pripada naknada u bruto iznosu od 3.150,00 kuna.

Isplata novčane naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka isključuje isplatu nadoknade iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Članovima Općinskog poglavarstva koji tu dužnost ne obavljaju profesionalno, pripada mjesečna naknada u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Članak 5.

Članu stalnog radnog tijela Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva, koji nije iz redova vijećnika i članova Poglavarstva, pripada naknada u bruto iznosu od 718,00 kuna, i to za mjesec u kojem je održana barem jedna sjednica radnog tijela kojeg je član.

Članak 6.

Neopravdani izostanak sa sjednice Vijeća i sjednice radnih tijela isključuje pravo na naknadu.

Neopravdanim izostankom iz stavka 1. ovog članka smatra se svaki izostanak koji nije prijavljen i obrazložen tajnici Općinskog vijeća ili predsjedniku Vijeća, odnosno predsjedniku stalnog radnog tijela, najkasnije dan prije održavanja sjednice.

Članak 7.

Član Općinskog poglavarstva koji, osim zbog bolesti, ne prisustvuje na dvije ili više sjednice Poglavarstva tijekom jednog mjeseca, ne ostvaruje pravo na mjesečnu naknadu iz članka 4. ove Odluke.

Članak 8.

Vijećniku, članu Poglavarstva, te članu stalnog radnog tijela pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno pravu koje ostvaruju djelatnici upravnog tijela utvrđeni sukladno važećim propisima.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju nadoknade troškova za rad vijećnika, članova Poglavarstva, te članova radnih tijela Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 7/99 - pročišćeni tekst).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-4

Kostrena, 30. siječnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan,
dipl.iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=6&mjesto=51221&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr