SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD RIJEKA
61

61.

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Rijeka«

I.

Utvrđuje se da je članu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka« Biserki ČERINA, smrću prestala dužnost člana Upravnog vijeća.

II.

Za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Rijeka« od strane osnivača imenuje se Zdenka RAČKI, na vrijeme do isteka mandata članova Upravnog vijeća.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/109

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 30. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=51000&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr