SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 24. Petak, 3. listopada 2003.
GRAD OPATIJA
35

38.

Na temelju odredbe članka 31. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (»Narodne novine« broj 154/02), članka 3. Naputka o postupku zaduživanja i davanja jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 49/ 03), članka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02, 4/03 i 20/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01) Gradsko vijeće, na sjednici održanoj 25. rujna 2003. godine, donosi

ODLUKU
o zaduživanju kod Zagrebačke banke d.d.
za financiranje kapitalnog projekta
uređenja Gradske vijećnice

Članak 1.

Grad Opatija (u daljnjem tekstu: Grad) zadužit će se uzimanjem kredita kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.300.000,00 kn za financiranje kapitalnog projekta uređenja Gradske vijećnice, kako je utvrđeno u članku 2. stavak 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02, 4/03 i 20/03).

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 1.300.000,00 kn

Vrsta kredita: kunski kredit s valutnom klauzulom u CHF

Kamatna stopa: tromjesečni LIBOR za CHF + 3,00 p.p. (na dan objave oglasa 3,25%)

Efektivna kamatna stopa: 3,33%

Metoda obračuna kamate: konformni obračun kamata, kamata se obračunava i naplaćuje kvartalno

Dinamika otplate glavnice: u polugodišnjim ratama

Rok povrata kredita: 5 godina (bez počeka)

Naknada za odobrenje kredita: 0,2 % jednokratno

Ostale naknade: nema

Instrumenti osiguranja kredita: mjenice i zadužnica.

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije u iznosima godišnjih otplata kako slijedi:

Projekcija proračunske potrošnje

u kn

Godina

Prihodi

Rashodi

Iznos godišnje
otplate

Udio god. otpl.
4:2 x 100

1

2

3

4

5

2004.

68.250.000

67.950.200

299.800

0,40

2005.

71.600.000

71.308.720

291.280

0,41

2006.

75.200.000

74.917.046

282.954

0,38

2007.

79.000.000

78.725.395

274.605

0,35

2008.

83.000.000

82.733.733

266.267

0,32

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 403-01/03-01/09

Ur. broj: 2156/01-05-01-03-1

Opatija, 25. rujna 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Potpredsjednik

Gradskog vijeća

Antun Onsea, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=40&mjesto=10006&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr