SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 23. Ponedjeljak, 22. rujna 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
19

18.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01 i 59/01), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/97) i Socijalnog programa Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/ 97), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Pravilnika o provođenju
socijalne skrbi u Općini Ravna Gora

Članak 1.

U Pravilniku o provođenju socijalne skrbi u Općini Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/98 i 9/00) u članku 3., stavak 1., točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodima mjesečno:

a) samac do 1.000,00 kuna,

b) dvočlana obitelj do 1.500,00 kuna,

c) tročlana obitelj do 2.000,00 kuna,

d) četveročlana obitelj do 2.500,00 kuna,

e) ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 450 kuna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-01/04

Ur. broj: 2112/07-01-03-2

Ravna Gora, 15. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=39&mjesto=51314&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr