SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 23. Ponedjeljak, 22. rujna 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
19

17.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. rujna 2003. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02) u članku 2. točka 4. brojka »210.000,00« zamjenjuje se brojkom »493.000,00«, točka 5. briše se, a u ukupnom iznosu brojka »692.000,00« zamjenjuje se brojkom »925.000,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

-čišćenje slivnika, taložnica, propusta
i ostalih objekata odvodnje 40.000,00

-popravci slivnika, taložnica, rubnjaka
i cijevnih propusta 16.000,00

-čišćenje i ispiranje specijalnim vozilom
kolektora i uređaja oborinske odvodnje 26.000,00


Ukupno kuna: 82.000,00.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1.redovno održavanje 25.000,00

2.redovno održavanje - krpanje asfalta 35.000,00

3.zamjena i popravak oštećenih rubnjaka
i kanalica 58.000,00

4.obnova prometne signalizacije 20.000,00

5.popravak odvojka ceste »Suhi vrh« 37.000,00

6.popravak potpornog zida, rubnjaka
i odvodnje I. G. Kovačića 214 - 226 158.000,00

7.dobava i ugradnja tampona 25.000,00

8.ostali radovi 10.000,00

9.zimska služba 125.000,00


Ukupno kuna: 493.000,00.«

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 858.000,00

2. grobna naknada 67.000,00


Ukupno kuna: 925.000,00.«

Članak 6.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/10

Ur. broj: 2112/07-01-03-2

Ravna Gora, 15. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=39&mjesto=51314&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr