SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 23. Ponedjeljak, 22. rujna 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
19

16.

Na temelju članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. rujna 2003. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/02) članak 3. mijenja se i glasi:

»Program za 2003. godinu obuhvaća:

1.rekonstrukcija nogostupa u Ravnoj Gori 240.000,00

2.pojačano održavanje ceste GG 03
u Kupjaku 82.500,00

3.preasfaltiranje nerazvrstanih cesta 180.000,00

4.pojačano održavanje cesta - rubnjaci 180.000,00

5.pojačano održavanje odvodnje
atmosferskih voda 220.000,00

6.razvoj vodoopskrbe Stari Laz 160.000,00

7.projekti odvodnje atmosferskih voda 180.000,00

8.projekti odvodnje fekalnih voda 170.000,00

9.otplata stroja za sabijanje otpada
(Komunalac) 26.060,00


Ukupno kn: 1.438.560,00.«

Članak 2.

U članku 7. mijenja se stavak »2003. godina« i glasi:

»2003. godina

1. komunalni doprinos 50.000,00

2. kapitalne potpore PGŽ 330.000,00

3. šumski doprinos 200.000,00

4. prihodi od prodaje gređevinskog zemljišta 60.000,00

5. naknada za koncesije 12.500,00

6. prihodi od poreza 786.060,00


Ukupno kn: 1.438.560,00.«

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/09

Ur. broj: 2112/07-01-03-2

Ravna Gora, 15. rujna 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=39&mjesto=51314&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr