SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 23. Ponedjeljak, 22. rujna 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
19

14.

Na temelju odredbe članka 18. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. rujna 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Ravna Gora za 2003. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/02) u članku 6. stavak 2. dodaju se riječi: »te sredstva s pozicije 154 (Naknada štete od elementarnih nepogoda građanima).«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Za nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti, čija vrijednost nabave je veća od 20.000,00 kuna, Općinsko poglavarstvo donosi odluku o načinu nabave za svaku proračunsku poziciju.«

Stavak 4. postaje stavkom 5.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Ostali prihodi Podružnice, koje ona ostvaruje iz drugih izvora (vlastiti prihod od participacije roditelja za smještaj djeteta u Podružnicu, donacije i sl.), ne uplaćuju se u Proračun Općine Ravna Gora.

Podružnica je obvezna Općini tromjesečno podnositi izvješće o ostvarenim vlastitim i ostalim prihodima, kao i o njihovom utrošku, za potrebe konsolidacije Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/04

Ur. broj: 2112/07-01-03-2

Ravna Gora, 15. rujna 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=39&mjesto=51314&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr