SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
OPĆINA SKRAD
8

10.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad na sjednici održanoj 18. srpnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2003. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/ 02), u članku 4. iznos »104.800,00« zamjenjuje se iznosom »110.300,00«, iznos »80.500,00« zamjenjuje se iznosom »85.400,00«, i iznos »9.300,00« zamjenjuje se iznosom »9.900,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/03-01/05

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 21. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=51311&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr