SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
OPĆINA SKRAD
8

8.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01) i članka 15. Statuta Općina Skrad (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 18. srpnja 2003. godine, donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2003. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa za 2003. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinosi 5.000,00 kn

2. Komunalne naknade 450.000,00 kn

3. Doprinosi za šume 150.000,00 kn

4. Naknade za groblje 30.000,00 kn

5. Financiranje vatrogastva (5%) - 31.750,00 kn

6. Dopunska sredstva 655.000,00 kn

7. Sredstva proračuna 65.400,00 kn


UKUPNO A) 1.323.650,00 kn


B)ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 135.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja JR

- tekuće održavanje 10.000,00 kn

- razvoj objekata 5.000,00 kn

- iluminacija 3.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnik 22.000,00 kn

- materijalni troškovi 5.500,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija 8.100,00 kn

5. Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 25.000,00 kn

- staklena ambalaža 5.200,00 kn

- kompaktor na odlagalištu Sović laz 10.800,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta 48.850,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta 127.700,00 kn

8. Održavanje groblja 29.000,00 kn

9. Sufinanciranje vodovoda Šiljar-I. faza 72.000,00 kn

10. Izgradnja potpornog zida Grič 37.500,00 kn

11. Odvodnja oborinskih voda V. Nazora 50.000,00 kn

12. Odvodnja oborinskih voda I.G.Kovačića 15.000,00 kn

13. Uređenje raskrižja Tuška-Školska 36.500,00 kn

14. Izgradnja potpornog zida u parku 7.500,00 kn

15. Dom kulture Skrad - nastavak uređenja 500.000,00 kn

16. Prostorni plan uređenja općine 130.000,00 kn

17. Izletnički dom Zeleni vir 40.000,00 kn


UKUPNO B) 1.323.650,00 kn


Ove 1. Izmjene i dopune Programa donose se za 2003. godinu. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Skrad.

Stupanjem na snagu ovih prvih izmjena i dopuna Programa, prestaje važiti Program održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« broj 29/02).

Ove 1. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 363-01/03-01/23

Ur. broj: 2112/04-03-01-01

Skrad, 21. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Dubravko Grbac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=51311&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr