SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
OPĆINA JELENJE
10

10.

Temeljem zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01) te pravilnika o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje donesenog na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje od 24. lipnja 2003. godine Općinsko vijeće Općine Jelenje, na svojoj sjednici od 1. kolovoza 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjem ustroju Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Jelenje

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Radni odnos s osobom koja je završila stručno obrazovanje radi svog osposobljavanja za samostalni rad u zanimanju za koje se školovala (radni odnos vježbenika) zasniva se na određeno vrijeme. Odluku o zasnivanju radnog odnosa sa vježbenikom donosi Općinsko poglavarstvo.

Vježbenički staž traje:

- za osobe koje su završile IV. stupanj stručne spreme 12 mjeseci

- za osobe koje su završile VI. stupanj stručne spreme 14 mjeseci

- za osobe koje su završile VII. stupanj stručne spreme 16 mjeseci«.

U članku 22. riječ »pripravnika« zamjenjuje se riječju »vježbenika«.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 010-08/03-02/01

Ur. broj: 2170-04-03-2

Dražice, 1. kolovoza 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Jelenje

Damir Maršanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr