SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
OPĆINA JELENJE
10

9.

Općinsko vijeće Općine Jelenje, temeljem članka 11. i članka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01 i 87/02) na svojoj sjednici održanoj 1. kolovoza 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o agrotehničkim mjerama, te uređivanju,
održavanju i zaštiti od požara poljoprivrednih
rudina na području Općine Jelenje

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljat će poljoprivredni inspektor Službe za gospodarstvo Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji«.

Članak 20. mijenja se i glasi

»Globom od 500 do 1.000 kuna kaznit će se pravna osoba ako:

- postupi suprotno zabrani iz članka 4. stavak 1. ove Odluke odnosno koja na zemljištu ne provede mjere zatravljivanja (članak 4. stavak 2.)

- ne kosi travu i korov u neposrednoj blizini međe (članak 5. stavak 2.)

- ne održava kanale za odvod oborinskih voda (članak 6.)

- posađenu živicu ne obrezuje odnosno zasadi na udaljenosti manjoj od 40 cm od ruba puta odnosno međe (članak 11.)

- živicu koristi kao među između poljoprivrednih parcela (članak 11. stavak 2.)

- sadi visoko raslinje u neposrednoj blizini međe (članak 13.)

- ne ishodi odobrenje za sadnju visokog raslinja iz članka 14. stavak 2.

- postupa suprotno odredbama iz članaka 15., 16., 17. i 18.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se globom od 50 do 200 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Globom od 50 do 200 kuna kaznit će se i fizičke osobe za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 214-01/03-02/03

Ur. broj: 2170-04-03-2

Dražice, 1. kolovoza 2003.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Jelenje

Damir Maršanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=51218&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr