SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 22. Petak, 29. kolovoza 2003.
OPĆINA FUŽINE
48

48.

Na temelju članka 125. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/ 01 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2003. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje
od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Članak 2.

Višku prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 247.561,11 kn pribrajaju se i sredstva viškova iz prethodnih godina u visini od 440.997,47 kn, što čini višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 688.558,58 kn.

Članak 3.

Financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima te Bilješke sastavni su dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine.

Članak 4.

Sastavni dio Izvješća o izvršenju Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama kroz posebni dio Proračuna.

Članak 5.

Izvješće o Izvršenju Proračuna Općine Fužine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-01/10

Ur. broj: 2112-03-03-6

Fužine, 13. kolovoza 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Josip Radošević, v. r.

 

Izvješće o izvršenju proračuna   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=38&mjesto=10009&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr