SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
89. Plan upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih dijelova prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine
88. Odluka o Izmjenama i dopuni Odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
22. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Krka
29. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Malog Lošinja
16. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2024. godinu
15. Zaključak o usvajanju Plana operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba za 2024. godinu
14. Zaključak o donošenju Plana ophodarenja, motrenja i izviđanja za područje Grada Raba u 2024. godini
51. Prve Izmjene Plana prijma u službu u Općinu Omišalj za 2024. godinu
50. Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o Programu građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
49. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu općinske načelnice Općine Omišalj za 2023. godinu
48. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za područje općine Omišalj za 2023. godinu
47. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja usluge sakupljanja komunalnog otpada za 2023.godinu
46. Zaključak o izdavanju potvrde o komunalnoj infrastrukturi – javni športski i rekreacijski prostoru
45. Prve Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj u 2024. godini
44. Prve Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu
43. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
42. Prve Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2024. godinu
41. Prve Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2024. godinu
40. Prve Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
39. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu s Projekcijama za 2025. i 2026. godinu
38. Provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Omišalj za 2024. godinu
37. Zaključak kojim se prihvaća Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
36. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Omišalj
35. Odluka o raspodjeli rezultata
34. Odluka o određivanju jediničnog iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja
33. Odluka o nagrađivanju učenika i nastavnika – mentora
32. Odluka o koeficijenta za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj
31. Oduka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 1 – Omišalj (NA 2-1)
30. Odluka o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Upravnog odjela Općine Omišalj
29. Odluka o dopuni odluke o financiranju javnih potreba u Općini Omišalj u 2024. godini
28. Odluka o davanju na korištenje nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj oznake k.č. 10958/2
27. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj u 2023. godini
26. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2023. godinu
1. Suglasnost Komunalnom društvu Dundovo d.o.o. na Pravilnik o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr