SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
203. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab- Lun
202. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica- Šilo
201. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
200. Pravilnik o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
199. Odluka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci
198. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
197. Odluka o izboru potpredsjednice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
196. Odluka o razrješenju potpredsjednice Odbora za socijalno partnerstvo i civilno društvo
195. Odluka o izboru predsjednice i članova Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
194. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
193. Odluka o zaštiti izvorišta na Crikveničko-vinodolskom području
192. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
191. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
190. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
189. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko- goranske županije u razdoblju od 2016.-2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objek
188. Odluka o izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta'Lječilišni centar Veli Lošinj' s prijedlogom financiranja 2. faze: Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016.-2018.
187. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije
186. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
185. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
184. Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2017. godinu
183. Proračun Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
182. Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2016. godini
32. Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Krka
35. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja Općini Baška za davanje koncesije na pomorskom dobru na području Općine Baška
34. I. Izmjene i dopune Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
33. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava boravišne pristojbe u 2016. godini
32. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području Općine Baška za 2016. godinu
31. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2016. godini
30. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2016. godini
29. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini
28. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2016. godini
27. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu s Projekcijom za 2017. i 2018. godinu
26. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2016. godinu
53. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
58. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 6 građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene T3a s pripadajućim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6b
57. Ispravak Odluke o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Općine Punat
56. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini
55. Godišnji plan davanja koncesija n području Općine Punat za 2017. godinu
54. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija na području Općine Punat za razdoblje od 2017. do 2019. godine
53. Odluka o Izmjeni Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica
52. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr