SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 32. Ponedjeljak, 28. studenog 2005.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
164. Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije s ovlaštenika koncesije »Lošinjska plovidba - Turizam« d.o.o.
163. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na plaži ispred hotela »Savoy« u Opatiji
162. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Skupštini EUROREGIJE JADRAN
161. Odluka o pristupanju Primorsko-goranske županije Konferenciji europskih perifernih pomorskih regija
28. Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar
27. Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja - korisnika usluga
2. Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Grada Cresa i Grada Malog Lošinja
1. Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga opskrbe pitkom vodom i odvodnje otpadnih voda na području Grada Cresa i Malog Lošinj
74. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture
73. Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije
72. Program Projekta »Opatija - grad prijatelj djece« za razdoblje 2006. - 2009. godine
71. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji za 2006. godinu
70. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
69. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
68. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
67. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu
66. III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
65. III. izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. godinu
64. Projekcija Plana Proračuna Grada Opatije za 2006. do 2008. godine
63. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
62. Plan Proračuna Grada Opatije za 2006. godinu
61. III. izmjene Plana proračuna Grada Opatije za 2005. godinu
46. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i ureda Grada Raba
177. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rijeke za 2005. godinu
36. Odluka o prihvaćanju Plana lokalnog razvoja mikroregije Gorski kotar
48. Odluka o dodjeli priznanja Općine Kostrena za 2005. godinu
47. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kostrena
20. Odluka o dozvoli korištenja općinskog grba
19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
25. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o mjestima (prostorima) za prodaju robe izvan prodavaonica
41. Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge odvoza kućnog smeća KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice
40. Odluka o prihvaćanju Cjenika usluge opskrbe pitkom vodom i naknada za regionalni vodovod KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu
34. Odluka o prihvaćanju Projekta bilateralne suradnje pod nazivom »Plan lokalnog razvoja Mikroregija Gorski kotar«
33. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za opskrbu pitkom vodom i naknadu za regionalni vodovod
32. Odluka o usvajanju prethodne suglasnosti na prijavljeni cjenik za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada poduzeća
31. Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr