SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

64.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/ 13 i 85/15), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ 35/ 09,53/10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 29. sjednici, održanoj dana 22.12.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim programom 1006 utvrđuju se redovne aktivnosti (A) i kapitalni projekti (K) od interesa za Općinu Dobrinj u svezi s poticanjem i promicanjem sporta u cjelini te sportsko-rekreativnom aktivnošću građana kako slijedi:

SPORTSKE MANIFESTACIJE 70.000,00 A100601

-nogometni turniri 20.000,00

-boćarski turnir 10.000,00

-kup Općine Dobrinj u boćanju 25.000,00

-sportaš godine otoka Krka 5.000,00

-ostali rashodi sporta 10.000,00

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA 0.000,00 A100602

UREĐENJE SPORTSKIH TERENA 330.000,00 K100603

-jog Gostinjac 60.000,00

-uređenje joga Rasopasno 20.000,00

-uređenje sportskog igrališta Polje 250.000,00

OPREMA DJEČJIH IGRALIŠTA 200.000,00 A100604

JAVNE POTREBE U SPORTU 250.000,00 A100626

UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 85.000,00 K100627

UKUPNO 985.000,00.

Članak 2.

Raspoređivanje sredstava iz članka 1. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata Općinskog vijeća, ugovora te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskih planova sportskih društava koji su obavezni svake godine dostaviti Općini Dobrinj za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače izvršenje financijskog plana za prethodnu godinu.

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama »Primorsko goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr