SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

74.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, br. (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Odvodnja otpadnih voda otoka
Ilovika (Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava
odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području GML), po Sporazumu o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoja otoka od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana,
Suska, Unija i dijela otoka Cresa,
KLASA: 402-01/16-01/70, URBROJ: 2213/01-01-16-5

Članak 1.

Prihvaća se realizacija kapitalnog projekta Odvodnja otpadnih voda otoka Ilovika, sukladno odredbama članka 4. Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih proje kata od interesa za razvoj otoka Lošinja, Ilovika, Malih i Velih Srakana, Suska, Unija i dijela otoka Cresa.

Cilj i svrha kapitalnog projekta je poboljšanje uvjeta života stanovnika na malim otocima, smanjenje rizika onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja lokalnog stanovništva i posjetitelja.

Članak 2.

Ukupna investicija predmetnog projekta iznosi oko 14.000.000,00 kn.

Grad Mali Lošinj će koristiti dio sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada u iznosu od 6.000.000,00 kn, a preostali iznos osigurat će se iz vlastitih sredstava Grada Malog Lošinja i sredstvima komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 410-01/16-01/16

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 03. studenog 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=991&mjesto=10005&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr